Scholen en teams zijn voortdurend in beweging. Deze veranderingen vragen om een goede afstemming en samenwerking. Teamcoaching draagt bij aan het lerend- en zelfsturend vermogen van teams om problemen en veranderingen effectief met elkaar aan te kunnen pakken.

Als coach begeleid ik teams bij het oprichten van intervisiegroepen, groei naar een gewenste dynamiek, een  verbeterde communicatie of bijvoorbeeld het vergroten van invloed door op effectieve wijze feedback te geven. Ook docententeams die invulling moeten geven aan nieuw beleid kunnen rekenen op begeleiding met aandacht voor zowel de dynamiek als te te behalen doelstellingen.

Na een overleg met directie of management ga ik aan de slag met het team. Het aantal coaches, de samenstelling van de groep en de duur van de coaching is afhankelijk van de gestelde doelen. Het veranderen van de dynamiek van een klein team vraagt immers om een andere benadering dan een traject ter verbetering van communicatie. Teamcoaching is dus altijd maatwerk. Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak en ontdek wat Nout Heetvelt Coaching voor uw team kan doen.